PROJE TÜRÜ PROJE NUMARASI PROJE BAŞLIĞI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ DURUMU PROJE BÜTÇESİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
Normal Araştırma Projeleri 2017.01.01.01 Sosyal Medyanın Siyasal Katılıma Etkisinin Şırnak İl Örneğinde Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÜNDOĞMUŞ Tamamlanan 3932.18 14.06.2017 13.06.2018
Normal Araştırma Projeleri 2017.05.01.01 Şehri Nuh’un Marka Kimliğinin Tespiti Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş ERTAŞ Tamamlanan 6585.68 31.12.2017 30.12.2018
Normal Araştırma Projeleri 2017.01.03.01 Şırnak İlinde Kamu Personelinin İş Tatmin Düzeyinin Analizi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed MARUF Tamamlanan 946.2 30.01.2018 01.10.2018
Normal Araştırma Projeleri 2017.04.09.01 FieldScout CM 1000 Klorifilmetre'nin Makarnalık Buğdayda Tane Verimi ve Azot Kullanım Etkinliğini Belirlemede Kullanabilirliği Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KIZILGEÇİ Tamamlanan 16728.2 20.11.2017 20.09.2018
Normal Araştırma Projeleri 2017.03.03.04 Şırnak İlinde Dağılış Gösteren Meşe Ağacının (quercus) Bazı Kısımlarından Biyoyakıt Üretimi ve Yakıtın Kalite Kontrolü Doç. Dr. İhsan EKİN Tamamlanan 14191 01.01.2018 31.12.2018
Normal Araştırma Projeleri 2017.04.01.02 Bazı Mahalli Üzüm Çeşitlerinin Yaprak Klorofil Yoğunluklarının Belirlenmesi Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Settar ÜNAL Tamamlanan 15176.05 01.12.2017 21.11.2018
Normal Araştırma Projeleri 2017.01.03.02 KOBİ' lerde Yönetim Sorunları ve Çözüm Önerileri Dr. Öğr. Üyesi Süreyya ECE Tamamlanan 1355 18.12.2017 28.09.2018
Normal Araştırma Projeleri 2017.02.02.04 Şırnak İl Merkezinde ve Bağlı Köylerde Görev Yapan Din Görevlilerinin Hadis Bilgilerinin Tespiti ve Geliştirilmesine Yönelik Teklifler Dr. Öğr. Üyesi Nurullah AGİTOĞLU Tamamlanan 7635 15.12.2017 15.07.2018
Normal Araştırma Projeleri 2017.03.03.01 Alkali Ortamda Değişik Elektrokatalizörlerde Hidrojen Davranışının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Ali DÖNER Tamamlanan 19943.26 11.12.2017 11.08.2018
Normal Araştırma Projeleri 2017.04.11.01 Dicle Nehri Mevkiideki Cyprinidae Familyasına Bağlı Bazı Balık Türlerinde Ağır Metal Konsantrasyonlarının Tespiti Dr. Öğr. Üyesi Yalçın TÖRE Tamamlanan 16616 01.01.2018 31.12.2018
Normal Araştırma Projeleri 2019.FNAP.13.02.02 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Buğday (Triticum aestivum) Genotiplerinde ve İleri Kademe Buğday Islah Hatlarında Sarı Pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici) Direnç Geni Yr15'in Varlığının KASP DNA İşaretleyicileri Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖLMEZ Devam Eden 19750 24.04.2019 24.04.2020
Normal Araştırma Projeleri 2017.0304.01 Şırnak asfaltitlerinin seçimli aglo-flotasyon ile yıkanabilirliğinin incelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım İsmail TOSUN İptal Edilen 15756 30.11.2017 30.11.2018
Normal Araştırma Projeleri 2017.01.03.04 Şırnak İli KOBİ Sahip ve Yöneticilerin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Ölçülmesi Dr. Öğr. Üyesi Sedat ERDOĞAN İptal Edilen 5565 01.02.2017 30.11.2018
Normal Araştırma Projeleri 2017.01.03.03 Şırnak İlindeki KOBİ'lerin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri Dr. Öğr. Üyesi Dilek ERDOĞAN İptal Edilen 3472 01.12.2017 30.11.2018
Normal Araştırma Projeleri 2017.01.03.03 Şırnak Kent Kimliği Geliştirme Sürecinde Gençlik Katılımcılığının Modellenmesi:Gençlik Meclisi Dr. Öğr. Üyesi Emel ALTIN İptal Edilen 3360 18.12.2017 18.12.2018
Normal Araştırma Projeleri 2019.FNAP.13.09.01 Yeni Fosfinit Komplekslerinin Sentezi ve Bunların Transfer Hidrojenasyonda Kullanılmaları Dr. Öğr. Üyesi Nevin ARSLAN Ret Edilen 0 04.04.2019 04.04.2019
Normal Araştırma Projeleri 2019.FNAP.06.03.03 Bazı Süperiletken Malzemelerde Radyasyon Zırhlama Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TURŞUCU Ret Edilen 0 04.04.2019 04.04.2019
Normal Araştırma Projeleri 2019.FNAP.13.01.03 İdil/Şırnak Bölgesinde Kabak Sineğinin (Dacusciliatusloew) Farklı Kavun Genotipleri Üzerindeki Veri ve Kalite Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. Seyyid IRMAK Ret Edilen 0 04.04.2019 04.04.2019
Normal Araştırma Projeleri 2019.FNAP.06.03.02 Ni ve Co Kaplı TiO2 Elektrotların Zamanla Kararlılıklarının İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Ali DÖNER Ret Edilen 0 04.04.2019 04.04.2019
Normal Araştırma Projeleri Üniversite Öğrencilerinin Etnosentrik Eğilimleri: Şırnak İlinde Bir Saha Araştırması Dr. Öğr. Üyesi Emre BAŞÇI İptal Edilen 0 20.11.2017
Normal Araştırma Projeleri Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Dini Çeşitlilik Algısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şükrü ÖZKAN Ret Edilen 0 01.12.2017
Normal Araştırma Projeleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Hadis Algısı ve Hadis Bilgilerinin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler-Şırnak İl Merkezi Örneği Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sait UZUNDAĞ Ret Edilen 0 01.12.2017
Normal Araştırma Projeleri Mardin' in Kadiri Tarikatı Şeyhlerinden Molla Ömer' in Sufi Kişiliği ve Bölge Halkı Üzerindeki Tesiri Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAĞIŞ Ret Edilen 0 01.02.2017
Normal Araştırma Projeleri Şırnak İli ve Çevresinde Eğitimci ve Öğrencilerin İslam Sanatları Alanındaki Yeteneklerini Geliştirme Projesi Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim AYĞAN Ret Edilen 0 15.11.2017
Normal Araştırma Projeleri Yükseköğrenim Kurumlarının Kalite Yeterliliklerinin Öğrenci Memnuniyeti ve Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi: Şırnak üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu Örneği Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Şirin SÖKMEN Ret Edilen 0 01.12.2017
Normal Araştırma Projeleri Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Şırnak ilindeki Gayr-i Müslim Yerleşimler Dr. Öğr. Üyesi Emine GÖZEL Ret Edilen 0 27.11.2017
Normal Araştırma Projeleri 2017.02.03.01 Şırnak ve Çevresinde Keldaniler Dr. Öğr. Üyesi Kasım ERTAŞ Tamamlanan 8845 31.12.2017 30.12.2018
Normal Araştırma Projeleri 2017.02.03.02 İdil ve Midyat Çevresinde Gayr-i Müslim İlişkiler (Dini, Sosyal, Kültürel ve Ticari) Dr. Öğr. Üyesi Bahattin KELEŞ Tamamlanan 13656 01.02.2018 01.03.2019
Normal Araştırma Projeleri 2017.02.02.01 Şırnak ve Çevresindeki Yezidiler Doç. Dr. Fevzi RENÇBER Tamamlanan 10435 31.12.2017 01.06.2019
Normal Araştırma Projeleri 2017.01.02.02 Şırnak Zaman Tüneli Parkı Marka Değerlerinin Tespiti ve Fizibilite Etüdü Araştırma Doç. Dr. Mete Cüneyt OKYAR Tamamlanan 7660.55 01.12.2017 30.12.2018
Normal Araştırma Projeleri 2017.04.09.02 Deformed WingViru (DWV)' nın Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Arılıklarda Real Time RT_PCR Yöntemiyle Araştırılması ve Muhtemel Koukçularının Tespiti Dr. Öğr. Üyesi Mustafa RÜSTEMOĞLU Tamamlanan 19985.18 15.11.2017 20.11.2018
Normal Araştırma Projeleri 2019.FNAP.06.02.01 Bi-2212 Süper İletken Materyalinin Elektrik, Süper İletkenlik, Akı Çivileme ve Mekanik Performansının Yükseltgenme Basamağına Sahip (+2,+3 ve +4) Mn iyonları ile Değişimi Dr. Öğr. Üyesi Asaf Tolga ÜLGEN Devam Eden 20000 02.12.2019 03.12.2021
Normal Araştırma Projeleri 2017.03.03.02 Kompleks olmayan organik maleküllerin karakterizasyonu ve farklı dielektrik ortamlarındaki temel davranış değişiminin Kuantum Mekaniksel Hesaplama Yöntemleri ile incelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Asaf Tolga ÜLGEN Tamamlanan 15704 15.12.2017 21.11.2019
Normal Araştırma Projeleri 2017.03.02.01 Nano Boyutta Altın Katkılı MgB2 Süperiletken Tel Üretimi ve Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Asaf Tolga ÜLGEN Tamamlanan 19950 15.12.2017 21.11.2019
Normal Araştırma Projeleri 2017.03.05..01 Farklı Demir Borular ile MgB2 Uzun Tel Yapımı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HASKUL Tamamlanan 19995 15.12.2017 21.11.2019
Normal Araştırma Projeleri 2017.02.02.06 Şırnak'ta Üniversite Öğrencilerinin Din ve Dini Şahsiyetler Algısı Doç. Dr. İbrahim BAZ Tamamlanan 1845 01.01.2018 21.11.2019
Normal Araştırma Projeleri 2017.01.02.01 Şırnak İl Merkezi ve ilçelerinin İşsizlik Haritasının Çıkarılması ve Girişimcilik Olanaklarının Araştırılması Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ Tamamlanan 6319.77 15.11.2017 21.11.2019
Normal Araştırma Projeleri 2017.03.04.02 Şırnak asfaltit numunelerin karakterizasyonunun ve zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Öykü BİLGİN Tamamlanan 19324 14.12.2017 21.11.2019
Normal Araştırma Projeleri 2017.04.09.02 C2 Simetrik Organokatalizörlerin Sentezi ve Bunların Aldol Reaksiyonlarındaki Asimetrik İndiksiyon Etkilerinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Nevin ARSLAN Tamamlanan 17600 15.01.2018 21.11.2019
Normal Araştırma Projeleri 2017.03.03.03 Hibrid alternatif enerji sistemlerinin Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Uygulanması Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TURŞUCU Revizyon İstenen 8083 15.12.2017 21.05.2020
Normal Araştırma Projeleri 2019.FNAP.13.02.01 Şırnak İli Bal Arılarının, Apismellifera (Hymenoptera: Apidae) Sindirim Sistemi Mikrobiyomunun Moleküller Karakterizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Mustafa RÜSTEMOĞLU Devam Eden 19859.95 08.01.2020 08.11.2021
Normal Araştırma Projeleri 2019.FNAP.13.01.02 Şırnak İlinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin ve Bunların Bazı Özelliklerinin Tespit Edilmesi Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Settar ÜNAL Tamamlanan 10532.43 25.04.2019 16.01.2020
Normal Araştırma Projeleri 2017.04.01.01 Alıç'ın in vitro Mikroçoğaltımı Üzerine Bazı Katkı Maddelerinin Araştırılması ve Mikrosürgünlerin Köklenmesini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Nevzat SEVGİN Tamamlanan 20002.67 15.11.2017 16.01.2020
Normal Araştırma Projeleri 2017.02.02.02 İdil Süryanileri Tarafından Kullanılan Arapça Atasözü ve Deyimler Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ACAT Tamamlanan 8910 01.01.2018 16.01.2020
Normal Araştırma Projeleri 2019.FNAP.13.02.01 Aminoalkol Temelli Katalizörlerin Aldehitlere Dietilçinko Katılmasındaki Etkilerin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Nevin ARSLAN Devam Eden 19996.87 01.03.2020 01.03.2021
Normal Araştırma Projeleri 2019.FNAP.13.02.03 Şırnak İli ve İlçeleri Meyve Alanlarında Bulunan Coccoidea (Hemiptera) Üst Familyasına Ait Türler, Bu Türlerin Yayılış Alanları ve Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Tarkan AYAZ Devam Eden 19981 01.03.2020 28.02.2021
Lisansüstü Tez Projeleri 2020.FLTP.13.01.03 Farklı tuz konsantrasyonu ve su stresinin domates üzerindeki etkileri Dr. Öğr. Üyesi Yelderem AKHOUNDNEJAD Devam Eden 3648.17 01.04.2020 01.04.2021
Lisansüstü Tez Projeleri 2020.FLTP.13.01.01 Sera Koşullarında Domates Bitkisinin Yapraktan Kalsiyum Uygulamasının Kuraklık Stresi Altındaki Etkileri Dr. Öğr. Üyesi Yelderem AKHOUNDNEJAD Devam Eden 4518.62 01.04.2020 01.04.2021
Lisansüstü Tez Projeleri 2020.FLTP.13.01.02 Biberde Yüksek Sıcaklık Stresi Altında Potasyum Sülfatın Kökten Ve Yapraktan Uygulamalarının Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri. Dr. Öğr. Üyesi Yelderem AKHOUNDNEJAD Devam Eden 3459.4 01.04.2020 01.04.2021
Lisansüstü Tez Projeleri 2020.FLTP.13.01.04 Güçlükonak Yöresel Üzüm Çeşitlerinin Özellikleri, Uygulanan Bağcılık Tekniği ve Değerlendirme Şekilleri Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Settar ÜNAL Devam Eden 1918 09.03.2020 31.03.2021
Lisansüstü Tez Projeleri 2020.FLTP.13.01.06 Midyat Bağcılığı ve Yörede Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özellikleri Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Settar ÜNAL Devam Eden 3938 09.03.2020 31.03.2021
Lisansüstü Tez Projeleri 2020.FLTP.13.01.05 Bağlarda Yaprak Alma Sıklığının Bitki Gelişimi, Verim ve Bazı Tane Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Settar ÜNAL Devam Eden 4318 09.03.2020 31.03.2021
Normal Araştırma Projeleri 2019.FNAP.06.03.01 Dairesel Polarize Lazer Alanı ile Etkileşen Argon Atomu için Yüksek Mertebeden Harmonik Üretimde Dipol ve Dipol Olmayan Etkinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Dilan ALP Devam Eden 13479 25.04.2019 25.04.2021
Normal Araştırma Projeleri 2017.04.08.01 Bazı nanopartiküller kullanılarak Isatis constrica nın yaprak eksplantlarındaki indigo, indirubin ve triptantrin alkaloidlerinin In vitro üretimi Dr. Öğr. Üyesi Özgür KARAKAŞ Devam Eden 19999.61 01.02.2018 01.02.2021
Normal Araştırma Projeleri 2019.SNAP.15.04.01 Şırnak Üniversitesinin Şırnak Kentine Sosyo-Ekonomik Etkileri Dr. Öğr. Üyesi Sıdıka AKDENİZ Devam Eden 14153.5 22.04.2019 22.01.2021
Normal Araştırma Projeleri 2017.03.06.01 Şırnak İlinde Yürütülen İnşaat Projeleri için Etkin Süresel Planlama Modeli Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Befrin Neval BİNGÖL Devam Eden 10864 15.12.2017 15.12.2020
Normal Araştırma Projeleri 2019.FNAP.06.01.01 Sayısal Optimizasyon Problemleri için Ağaç-Tohum Algoritmasının İyleştrilmes Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BEŞKİRLİ Devam Eden 15844.2 25.04.2019 25.09.2020
Normal Araştırma Projeleri 2019.FNAP.13.01.01 Kuraklık Stresinde Gümüş (Ag) Nanopartiküllerinin Domateste Verm ve Ürün Kalitesi Üzerine Etkileri Dr. Öğr. Üyesi Yelderem AKHOUNDNEJAD Devam Eden 19907.35 19.04.2019 19.10.2020
Altyapı Projeleri 2020.FAYP.06.03.01 Şırnak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin AR-GE yeni ürün ve teknoloji geliştirme olanaklarının arttırılması Dr. Öğr. Üyesi Dilan ALP Devam Eden 248004.17 09.03.2020 09.03.2021
PROJE TÜRÜ PROJE NUMARASI PROJE BAŞLIĞI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ DURUMU PROJE BÜTÇESİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
BAKANLIK 16615 Şırnak Üniversitesi Perde Hiç Kapanmasın Genç Tiyatrocular Topluluğu Öğr. Gör. Zeynep TURAN Tamamlanan 18000 19.11.2018 19.02.2019
BAKANLIK 2010K121390 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TURŞUCU Süre Aşımına Giren 2000000 01.06.2010 01.01.2020
BAKANLIK 16614 Şırnak Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali Topluluğu Öğr. Gör. Zeynep TURAN Tamamlanan 14250 19.11.2018 19.02.2019
Diğer Urmu Dutu Yetiştiriciliği Dr. Öğr. Üyesi Nevzat SEVGİN Devam Eden 200000 27.11.2015
TÜBİTAK 117O796 Nohutta (Cicer arientinum L.) Yanıklık (Ascohyta rabiei) Hastalığıyla ilişkili Mirna'ların Yeni nesil Dizinleme Sistemi ile Belirlenmesi Öğr. Gör. Dr. Mortaza HAJYZADEH Devam Eden 77620 01.03.2018 01.11.2020
BAKANLIK 50276 Bir Kitap Bir Kalp Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Salahaddin GEZİCİ Devam Eden 22250 15.02.2020 15.05.2020
GAP Modern Bağcılık ve Meyveciliği Geliştirme ve Benimsetmeye Yönelik Koleksiyon Bahçesi Tesisi Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Settar ÜNAL Tamamlanan 221700 01.09.2017 14.11.2019
TÜBİTAK 117F263 Bazı Geçiş Metallerinin Ex-Situ ve In-Situ Mgb2 Süperiletken Malzemede Difüzyon Etkisi Dr. Öğr. Üyesi Asaf Tolga ÜLGEN Tamamlanan 25500 01.10.2017 21.01.2019
BAKANLIK 46068 İlkokuldan Üniversiteye Gönül Bağı Öğr. Gör. Vedat Abdurrahman ÖZMEN Devam Eden 21000 29.02.2020 29.05.2020
GAP Arazi Islahı ve Muhafazası, Araştırma ve Uygulama Altyapı Geliştirme (Alet ve Makine) Projesi Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN Devam Eden 840000 14.12.2017 21.07.2020
Kalkınma Ajansları TRC3/18/KYKİ/0015 Şırnak Üniversitesi Öğrenci Evinin Tarihi Abdurrahman (Mehmet) Ağa Kasrına Uygun olarak Yapımı Dr. Öğr. Üyesi Befrin Neval BİNGÖL Devam Eden 1669172.16 18.09.2018 18.09.2020
Kalkınma Ajansları TRC3/18 EAG/0011 Şırnak Turizm Simülasyonu ve Bilim Merkezi Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN Devam Eden 986099 04.09.2018 05.09.2020
BAKANLIK GPDP/2019/1/34403 Gençlerin Kadrajında Kültür ve Medeniyetler Beşiği Mardin' nin Hikayesi Cudi YAGIZ Devam Eden 22500 15.02.2020 15.05.2020
TÜBİTAK 118Z658 Metal Çöktürülmüş TiO2 Elektrotta Hidrojen Gazı Eldesinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Ali DÖNER Tamamlanan 45000 01.02.2019 06.03.2020
GAP Şırnak İli Koşullarında Soya Bitkisinin 2. Ürün Olarak Yetiştirilebilme Olanaklarının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ÖZTÜRK Devam Eden 180795 22.08.2018 22.08.2020