Yönetim
Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK

Rektör Yardımcısı

Dr. Öğr Üyesi Dilan ALP

BAP Koordinatörü
0 (486) 216 40 08 Dahili(1276)
dalp@sirnak.edu.tr

İdari Personel
Vildan ERTAŞ

Bilgisayar İşletmeni
0 (486) 216 40 08 Dahili(1276)
0 (486) 216 82 43
bap@sirnak.edu.tr

Erdal KARA

Şef
0 (486) 216 40 08 Dahili(1276)
0 (486) 216 82 43
bap@sirnak.edu.tr

Özlem BÖLGEN

Sekreter
0 (486) 216 40 08 Dahili(1276)
0 (486) 216 82 43
bap@sirnak.edu.tr

Maşallah AŞKARA

Şef
0 (486) 216 40 08 Dahili(1276)
0 (486) 216 82 43
bap@sirnak.edu.tr

Akademik Personel
Arş.Gör. Emre ÇİÇEK

Bilgisayar Mühendisi

Arş.Gör. Sanem KAPLAN

Bilgisayar Mühendisi