Sıkça Sorulan Sorular

  1. Yazı içeriğinden ayrı olarak örnek: $$ x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a} $$
    Yukarıdaki formülü oluşturmak için formülün LaTex formatı yazılarak formülün başına ve sonuna $$ eklenerek yapılır. Örneğin yukarıdaki Latex formülü x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a} bu formülün başına ve sonuna $$ eklenir son formatı da budur: $$ x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a} $$
  2. Formül yazı içeriğinin içinde olması isteniyorsa LaTex formülün başına \( ve formülün sonuna da \) eklenir. Bu formülün son formatı : \( ax^2 + bx + c = 0 \)
    Yazı içeriğiyle beraber örnek formül \(ax^2 + bx + c = 0\) şekilinde olur.
  3. Formül yazmakta kullanılan MathJax gidiniz.
Hakemin email adresi gmail,outlook,yahoo,vb. gibi uzantılı email adreslerinin olmaması gerekiyor. Hakemin email adresinin kurumsal email adresi olması gerekiyor, örneğin edu.tr yada hangi kurum çalışanıysa o kuruma ait uzantılı email adresi olmalıdır.