Bilimsel Araştırma Projeleri Başvuru Tarihi Uzatıldı

 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyon Toplantısında alınan 15.12.2018 tarihli ve 18/06-01 sayılı karara istinaden Proje Başvuru Takvimi ilan edilmişti. Gelen yoğun talepler üzerine proje değerlendirme takviminde herhangi bir aksaklık olmamak şartıyla sadece Proje Son Başvuru tarihi 22.02.2019 tarihine kadar bir kereye mahsus uzatılmıştır.