AVANS İÇİN GEREKLİ BELGELER
19-03-2018

GENEL KURALLAR

1. En az 1.350 TL, en fazla 13.500 TL'ye kadar avans alınabilir.

2. Alınan avans, alış tarihinden itibaren bir ay içinde kapatılmak zorundadır.

3. Süresi içinde kapatılmayan avanslara geciken her ay için % 2 gecikme cezası uygulanır.

4. Aynı kişi bir projede açık olan avansını kapatmadan yeni bir avans alamaz.


- Avans Alınabilmesi İçin Gerekli Belgeler

Avans alınabilmesi için aşağıdaki belgelerden ikişer nüsha hazırlanması gerekmektedir:

1. Talep Yazısı: Proje yürütücüsü tarafından imzalanmalıdır. BAP Projelerinde, birimle ilgili Rektör Yardımcısının onayı gerekmektedir.

2. Onay Belgesi

3. Mutemet Yazısı: Görevlendirilen mutemede ait Banka ve şube adı ile birlikte mutlaka IBAN Numarası Olmalıdır.

4. Makina-teçhizat alımları için Teknik Şartname (marka ve model belirtmeden)

5. Sarf malzemesi için Malzeme Listesi

6. Hizmet alımları için Hizmet Gerekçesi

Belgeler:

 Mutemet Yazısı
 Avans Talep Yazısı
 Teknik Şartname Örneği
 Avans Onay Belgesi


- Avansın Mahsubu(Kapatılması) için Gerekli Belgeler

1. Fatura          
Faturaların "Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Vergi Numarası 8110505981" adına kesilmesi gerekmektedir.

2. Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı
Muayene Kabul ve Komisyon Tutanağında yer alan belge tarihi, fatura tarihi ile aynı olmalıdır. Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağında istenilen onay tarihi ve onay sayısı, BAP Biriminden öğrenilebilir.

3. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı KDV Hariç olarak düzenlenmelidir.
Piyasa fiyat araştırma tutanağına alım yapılan firmanın yanında farklı firmalardan alınan 2 adet yazılı fiyat teklifi eklenmelidir.

4. Taşınır İşlem Fişi
Makine Teçhizat satın almalarında düzenlenmesi gereken belgedir.
Mal ve Malzeme alımları faturaları, Fakülte Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine götürülüp onay alınacaktır.

5. Hak Ediş Raporu
Hizmet alımlarında düzenlenmesi gereken belgedir.
Firma tarafından kaşelenerek imzalanması gerekmektedir.
1.000 TL ve üzeri hizmet alımlarında 117 No.lu KDV Genel Tebliği uyarınca KDV tevkifatı yapılması zorunludur. 

6. İade Dekontu
Tamamı harcanmayan avanslarda kalan miktar, açıklama kısmına "mutemet adı" ve "avans iadesi" notu düşülerek; Şırnak Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Halk Bankası - Şırnak Şubesi IBAN: TR770001200967600006000029 hesabına iade edilmelidir.

Belgeler :

 Hakediş Raporu
 Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
 Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı - Hizmet alımları
 Muayene ve kabul Komisyonu Tutanağı-Mal alımları