DOĞRUDAN TEMİN İÇİN GEREKLİ BELGELER
19-03-2018

GENEL KURALLAR

Piyasa fiyat araştırması sonucunda çıkan ortalama fiyatın 67.572,00 TL(Altmış yedi bin beş yüz yetmiş iki Türk Lirası) + KDV den az olması ve teklif verebilecek en az üç firmanın bulunması durumunda 2003/6554 sayılı kararnamenin 21. maddesi d bendi uyarınca doğrudan temin ile alım yapılabilir.

1. Aşama (Onay İçin Gerekli Belgeler)

GEREKLİ BELGELER

Doğrudan temin için aşağıdaki belgelerden ikişer nüsha düzenlenmesi gerekmektedir.

A. Onay Belgesi: Mal ve hizmet alımında doldurulması gerekli olan matbu formdur. Onay belgesi doldurulur ve yürütücü tarafından imzalanır.

B. Talep Yazısı: Ekteki matbu formdur (Lisansüstü ve AR-GE Projelerinde farklıdır).

C. Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı: Mal ve hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak KDV hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanakları ile (piyasadan alınan tekliflerde) yaklaşık maliyet cetvelinde gösterilir.

D. Varsa Makine-Teçhizat Alımları İçin Teknik Şartname: Alınması düşünülen makinenin marka ve model belirtilmeden en ince ayrıntısına kadar teknik özelliklerinin belirtildiği ve teknik şartnameyi hazırlayan kişi tarafından imzalanan onay belgesi ile sunulması zorunlu olan bir belgedir. Ayrıca alınacak cihaz için garanti koşulları belirtilmelidir. Şartnamede isim imza olmalıdır.

E. Varsa Sarf Malzemeleri İçin Malzeme Listesi: Alınacak sarf malzemeleri, liste halinde bir A4 kâğıdına yazılmalı ve proje yürütücüsü tarafından imzalanmalıdır.

F. Varsa Hizmet Alımları İçin Hizmet Gerekçesi: Alınacak hizmetin özellikleri, hizmette aranan ve istenen özellikler bir A4 kâğıdına yazılmalı ve proje yürütücüsü tarafından imzalanmalıdır.

G. Teklif alınan 3 firmaya ait teklif belgeleri: 3 ayrı firmadan alınmış teklif kâğıdı da hazırlanan belgelere eklenmelidir. Proforma faturaların yabancı para cinsi olması durumunda "Fatura tarihindeki T.C.Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılacaktır" ibaresi olmalıdır.

H. Satın alınacak ürünün tek kaynaktan temini durumunda, bu ürünün başka bir kaynaktan temin edilemediğine dair proje yürütücüsü tarafından bir gerekçe yazılmalıdır, bu durumda piyasa fiyat araştırma tutanağı tek bir firma olarak hazırlanabilir.

NOT: Birbirinin devamı olup tek sayfaya sığmayan belgelerde, ara sayfaların da imzalanmış olması gerekmektedir.

Belgeler:
Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
Talep Yazısı
Teknik Şartname Örneği
Doğrudan Temin Onay Belgesi


2. Aşama (Ödeme İçin Gerekli Belgeler)

GEREKLİ BELGELER

Doğrudan temin için aşağıdaki belgelerden ikişer nüsha düzenlenmesi gerekmektedir.

A. Onay Belgesi: Mal ve hizmet alımında doldurulması gerekli olan matbu formdur. Onay belgesi doldurulur ve yürütücü tarafından imzalanır.

B. Talep Yazısı: Ekteki matbu formdur (Lisansüstü ve AR-GE Projelerinde farklıdır).

C. Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı: Mal ve hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak KDV hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanakları ile (piyasadan alınan tekliflerde) yaklaşık maliyet cetvelinde gösterilir.

D. Varsa Makine-Teçhizat Alımları İçin Teknik Şartname: Alınması düşünülen makinenin marka ve model belirtilmeden en ince ayrıntısına kadar teknik özelliklerinin belirtildiği ve teknik şartnameyi hazırlayan kişi tarafından imzalanan onay belgesi ile sunulması zorunlu olan bir belgedir. Ayrıca alınacak cihaz için garanti koşulları belirtilmelidir. Şartnamede isim imza olmalıdır.

E. Varsa Sarf Malzemeleri İçin Malzeme Listesi: Alınacak sarf malzemeleri, liste halinde bir A4 kâğıdına yazılmalı ve proje yürütücüsü tarafından imzalanmalıdır.

F. Varsa Hizmet Alımları İçin Hizmet Gerekçesi: Alınacak hizmetin özellikleri, hizmette aranan ve istenen özellikler bir A4 kâğıdına yazılmalı ve proje yürütücüsü tarafından imzalanmalıdır.

G. Teklif alınan 3 firmaya ait teklif belgeleri: 3 ayrı firmadan alınmış teklif kâğıdı da hazırlanan belgelere eklenmelidir. Proforma faturaların yabancı para cinsi olması durumunda "Fatura tarihindeki T.C.Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılacaktır" ibaresi olmalıdır.

H. Satın alınacak ürünün tek kaynaktan temini durumunda, bu ürünün başka bir kaynaktan temin edilemediğine dair proje yürütücüsü tarafından bir gerekçe yazılmalıdır, bu durumda piyasa fiyat araştırma tutanağı tek bir firma olarak hazırlanabilir.

NOT: Birbirinin devamı olup tek sayfaya sığmayan belgelerde, ara sayfaların da imzalanmış olması gerekmektedir.

Belgeler:
Hakedis Formu
Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı - Hizmet alımları
Muayene ve kabul Komisyonu Tutanağı-Mal alımları