Tanıtım
Şırnak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 sayılı Kanunla değişik 58.maddesi ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca, Şırnak Üniversitesi bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kurulmuştur.
Birimin Tarihsel Gelişimi
Şırnak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 sayılı Kanunla değişik 58.maddesi ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca, (26.11.2016 tarih ve 29900 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin düzenlenerek yeniden yayımlanmıştır. Şırnak Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen, Bilimsel Araştırma Proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usül ve esasları düzenlemek amacıyla, kurulmuştur.
Hedef ve Politikalarımız
Şırnak Üniversitesinin belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedefler doğrultusunda üniversitenin ve ülkemizin faydası için her türlü bilimsel projeye destek vermek. Üniversitemizin bilimsel alandaki çalışmalarına mali katkıda bulunarak akademik alandaki gelişime destek olmak.
Misyon
Üniversitemizin araştırma-geliştirme stratejilerinin ve araştırma önceliklerinin ortaya konulması ve eğitim, öğretim ve araştırma kalitesinin yükseltilmesi için öğretim üyesi ve öğretim yardımcılarının uluslararası deneyimlerinin arttırılmasına, ilişkilerinin geliştirilmesine, araştırmalarının uluslararası düzlemlerde tartışmaya açılmasına katkıda bulunulması için teşvik etmek, üniversitenin hak ettiği saygınlığına ulaşmasının sağlamak, Proje çalışmalarından çıkan araştırma sonuçlarının uygulanabilir, ülke ekonomisine katma değere sahip ve patente dönüşmesinin sağlamak, Araştırmacı sayısının arttırılması için gerekli destekler sağlanarak, Bilim ve teknoloji alanlarında bilgi toplumu olmayı hedeflemek ve Türkiye’nin uluslararası düzeyde rekabet gücünü arttırmak, Üniversitemizin bilimsel ve sanatsal üretiminde gerek nicelik ve gerekse nitelik bakımından önemli gelişmeler sağlamak, Şırnak Sanayicileri ve üniversitemiz ilişkilerini geliştirerek ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunacak projeler yapmaktır.
Vizyon
Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Biriminin Vizyonu “Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, yenilikçi düşünceye sahip, üretmeyi bilen ve tüm imkânlarını etkili, ekonomik ve verimli kullanan anlayış tarzıyla Üniversite Birimlerinin yaptığı bilimsel araştırmanın kalitesini yükseltmek” dir.